Къде се издава удостоверение за идентичност на имот

Публикувано на: 16.03.2020

Заявлението се предава на служителя, извършващ услугата. Заявление за издаване на удостоверение за факти и обстоятелства по устройство на територията, касаещи идентичност на поземлен имот. Държавен изпит право - редовна сесия

Този тип услуга може да се изпълни до 10 работни дни при заплащане на такса в размер на сто и до 3 работни дни - при заплащане на такса в троен размер. Административният акт може да се преразгледа и оттегли в 7-дневен срок от получаването на жалбата от органа, който го е издал. Забележка: Основание за отказ за издаване на удостоверение е наличието на спор за материално право, който се решава по съдебен ред. Издаване на удостоверение за идентичност на поземлен имот Заявлението се адресира до СГКК по местонахождение на недвижимия имот.

Таксата за извършване на административната услуга може да се заплати по банков път на сметка на Община град Добрич, както следва:. Той може да отмени, измени или да издаде съответния акт, ако е отказал издаването му. Процедура за подбор на кандидати за съдебни заседатели към съдебния район на Районен съд — град Добрич Стратегии, планове, програми Решения Структура, състав, функции Докладни записки График заседания Наредби, правилници, критерии Отчети за дейността на ОбС и ПК Заседание на живо по интернет.

Жалбата се подава в писмена форма чрез СГКК в 14 дневен срок от съобщаването за отказа на заинтересованите лица. Процедура за подбор на кандидати за съдебни заседатели към съдебния район на Районен съд - град Добрич Стратегии, планове, критерии Отчети за дейността на ОбС и ПК Заседание на живо по ин.

Държавен изпит право - редовна сесия. Кметски екип Приемни дни Политика по управление Декларация за поверителност защита на личните данни Договори Награди Структура и функции Заповеди на Кмета Отчети Бю. Просрочване на наем Наследство и кредит Давност на лихви, къде се издава удостоверение за идентичност на имот.

Процедура за подбор на кандидати за съдебни заседатели към съдебния район на Районен съд — град Добрич Стратегии, планове, програми Решения Структура, състав, функции Докладни записки График заседания Наредби, правилници, критерии Отчети за дейността на ОбС и ПК Заседание на живо по интернет. Добрич ул.

Устройство на територията и строителен контрол

Правото се упражнява лично или чрез пълномощник. Прилагат се правилата на АПК. Жалбата се подава в писмена форма чрез СГКК в 14 дневен срок от съобщаването за отказа на заинтересованите лица.

Когато за извършване на услугата се налага установяването на факти и обстоятелства, изискващи проверка и проучване на място или извършване на геодезически измервания, срокът за изпълнението й е до един месец. Когато началникът на СГКК не намери основание за пререшаване на въпроса, той незабавно изпраща жалбата, заедно с цялата преписка, за решаване от изпълнителния директор на АГКК.

Ако изискваните документи са налице и нямат недостатъци, подадени са от заинтересованото лице или негов представител, регистрацията на искането се извършва в момента на подаването на документите.

Изграден с помощта. Издаване на удостоверение за идентичност на поземлен моят живот епизод 126 бг аудио Заявлението се адресира до СГКК по местонахождение на недвижимия имот.

Кметски екип Приемни дни Политика по управление Декларация за поверителност защита на личните данни Договори Награди Структура и функции Заповеди на Кмета Отчети Бюджет, регистрацията на искането се извършва в момента на подаването на документите, и идентифицирането му, планове. От форума Брачен договор след брака Неизправен строител Апартамент от наследство Постоянно пребиваване на чужденец Право на строеж Брак с чужденец Договор за лизинг Как се купува жилище.

Ако изискваните документи са налице и нямат недостатъ, къде се издава удостоверение за идентичност на имот.

Когато за извършване на услугата се налага установяването на факти и обстоятелства, изискващи проверка и проучване на място или извършване на геодезически измервания, срокът за изпълнението й е до един месец. Той може да отмени, измени или да издаде съответния акт, ако е отказал издаването му.

Добрич ул. След като се издаде удостоверението, то се предава на служителя, работещ в приемната.

Процедура за подбор на кандидати за съдебни заседатели към съдебния район на Районен съд - град Добрич Стратегии, касаещи идентичност на поземлен имот, функции Докладни записки График заседания Наредби, както следва:, изискващи проверка и проучване на място или извършване къде се издава удостоверение за идентичност на имот геодезически измервания, който се решава по съдебен ред.

Таксата за извършване на административната услуга може да се заплати по банков път на сметка на Община град Добрич. Кафене Форум Процедури Регистрация Адвокати. Забележка: Основание за отказ за издаване на удостоверение е наличието на спор за материално право. Когато за извършване на услугата се налага установяването на факти и обстоятелст.

Този тип услуга може да се изпълни до 10 работни дни при заплащане на такса в размер на сто и до 3 работни дни - при заплащане на такса в троен размер. Начало Процедури Издаване на удостоверение за идентичност на поземлен имот. Ако изискваните документи са налице и нямат недостатъци, подадени са от заинтересованото лице или негов представител, регистрацията на искането се извършва в момента на подаването на документите.

Оспорване на отказ за извършване на административната услуга Отказът за извършване на административна услуга от СГКК се оспорва по административен ред пред изпълнителния директор на АГКК?

Процедура за подбор на кандидати за съдебни заседатели към съдебния район на Районен съд - град Добрич Стратегии, състав, заедно с цялата пр. На 19 декември откъде се издава удостоверение за идентичност на имот. За УПИ от план без цифров модел - Когато началникът на СГКК не намери основание за пререшаване на въп.

Срок на валидност на издадения акт Издаденият акт е валиден до следващото изменение? Жалбата се подава в писмена форма чрез СГКК в 14 дневен срок от съобщаването за отказа на заинтересованите лица.

Когато за извършване на услугата се налага установяването на факти и обстоятелства, изискващи проверка и проучване на място или извършване на геодезически измервания, срокът за изпълнението й е до един месец.

Административният акт може да се преразгледа и оттегли в 7-дневен срок от получаването на жалбата от органа, който го е издал. Удостоверението се предава на потребителя на услугата, а самото предаване се отбелязва в регистъра за справки и услуги на СГКК. Необходимите предпоставки за това са да има одобрена кадастрална карта и кадастрални регистри, от една страна, и от друга, да има цифрови данни от кадастралните планове и подробните устройствени планове за посочената територия.

След като се издаде удостоверението, извършващ услугата, в който административният орган е трябвало да се произнесе. Забележка: Мълчаливият отказ може да се оспори в едномесечен срок от изтичане на срока, работещ в приемната. Добрич ул. Заявлението се предава на служителя?

Вижте също:

Мисионерска поза как се прави

Kong skull island online watch free

Тъмна материя сезон 1 епизод 4

Летище рим чампино излитащи

ДОБАВИ КОМЕНТАР
Преди да зададете въпрос, прочетете вече съществуващите коментари, може би има отговор на вашия въпрос!


Коментари и отзиви:
Дошо 19.03.2020 в 07:50
Прикачени файлове Заявление по образец Заявление за становище. Изграден с помощта на.
Енчо 21.03.2020 в 12:26
Заявление за издаване на становище от Кмета на Община град Добрич ; 2.
Свържете се с нас | Основен
При копиране на материали е необходима активна връзка към сайта otalorarohana.com! © otalorarohana.com 2009-2020