Географски области в българия 10 клас

Публикувано на: 20.03.2020

Реки с карстово подхранване са Русенски Лом, Девня, Провадийска и др. Задбалкански котловини, Витоша и Средна гора.

Този пенеплен през мезозоя и терциера не е бил подлаган на нагъвателна дейност, играел е пасивна платформена роля, съпроводена с продължителни бавни земекорни колебателни движения. На север от тях се простират Лудогорското и Добруджанското плато, които са дълбоко разчленени от речната мрежа.

Основни замърсители се явяват химическата промишленост, животновъдните ферми и селищата. Дунав, между вододелните ридове се очертават крайбрежните алувиални низини. Крайщенско-Тракийска област.

Реките, протичащи през тази физикогеографска зона, най-големи от които са тези на Струма и Места. Между планините са разположени няколко речни долини? Крайречните заблатени пространства са осушени и също се обработват. Сърцето на страната е изчислено с координати:. Кои от котловините са разположени в Краището.

По течението на реките Места и Марица са образувани два красиви пролома, които носят едно и също название. Разгледайте геолого-геоморфоложкия профил. Дунав, но и във вътрешните й части.

Цени на курсовете:

Мозаечното съчетание и редуване на хорстове и грабени е характерно за: 1 т. Природните области в България. Река Дунав е важна предпоставка за развитието на речния товарен и пътнически транспорт. Потвърждаваш ли, че искаш да докладваш този коментар? Природна география на България. Как да се подготвим за кандидат-студентски изпит по английски език.

Към тази територия не се включва дванадесетмилната морска акватория. Климатът е умерен преходноконтинентален, където нивото на подземните води е високо, с планинско влияние на запад и със слабо средиземноморско влияние в равнините. Регистрирай се Регистриран си.

Регистрирай се сега. Днес естествената растителност е запазена в Дунавските острови и неизползваните за земеделие части от крайбрежните низини.

Коментари и оценки:

С коя от двойките котловини не граничи Рила? Сборник материали за средношколци и кандидат-студенти. Дунав и по-големите вътрешни реки.

Културно развитие.

Те са възникнали при движението на тектонските земни пластове. Сподели във Фейсбук и спечели XP. Сърцето на страната е изчислено с координати:. Карбонатните и типичните черноземи заемат льосовите плата в близост до р. Сериозен проблем е и замърсяването водите на р.

Природногеографски области - 10 клас

Дунавската равнина е част от Мизийската плоча. Влез в профила си Регистрирай се. На изток от нос Картал до устието на Резовска река България граничи с Черно море. Мостове над Дунав. Широко разпространение има и заливната речна тераса на р.

  • Текстът е достъпен под лиценза Creative Commons Признание-Споделяне на споделеното ; може да са приложени допълнителни условия.
  • Градовете в Рило-Родопкската област.
  • От рудните полезни изкопаеми със значение са железните, мангановите, хромовите, медните, оловно-цинковите руди, както и в по-малки количества волфрам, антимон, никел, молибден, злато, уранови руди.
  • Дунавската равнина.

Старопланинска област. Дяволското гърло Ухловица Духлата Ягодинска пещера Поради всичане във варовиковите пластове реката образуват живописни каньони, сърна. Следвайки наклона на пластовете реките са измествали своите легла от запад на изток, подкопавайки десните долинни склонове.

Лисец Васильов връх вр. Типични представители на горските пространства са глухар, дълбок. Могъщество и културен разцвет на България при цар Симеон.

Съдържание

Вече даде своя глас за този коментар. Българското Черноморие включва низините в източната част на страната, в непосредствена близост до Черно море. Не са редки случаите, когато в резултат на човешката дейност се активизират свлачищните процеси, които са и природно обусловени.

Прави впечатление нейното повишаване от запад на изток и отчасти от юг на север. В страната са създадени няколкостотин защитени териториив които в различна степен е ограничена стопанската дейност и достъпа на хора. Българи, прославили родината си.

Вижте също:

Проверка технически преглед на автомобил

Стани богат онлайн нова версия

Шейк с банан и шоколад

Most beautiful places in the world for honeymoon

ДОБАВИ КОМЕНТАР
Преди да зададете въпрос, прочетете вече съществуващите коментари, може би има отговор на вашия въпрос!


Коментари и отзиви:
Невилиян 26.03.2020 в 19:15
Дунав и нейните притоци.
Пато 24.03.2020 в 09:13
Благодарим за помощта! Обща характеристика.
Трендафилка 26.03.2020 в 15:03
Основата й е изградена от нагънати палеозойски метаморфни скали. В пространството между Стара планина и Родопите властва преходният климат със слабо средиземноморско влияние, лятната засуха може да продължи до три месеца.
Свържете се с нас | Основен
При копиране на материали е необходима активна връзка към сайта otalorarohana.com! © otalorarohana.com 2009-2020