Социално значими заболявания определение

Публикувано на: 27.03.2020

Не на последно място, травмите и хроничните заболявания допринасят също за промяна в структурата на заболеваемостта и увеличават допълнително разходите за здравеопазване. За да бъде включено дадено заболяване в групата на Соцално значимите, то трябва да отговаря на определени критерии :.

Прилагането на програмния подход при решаването на проблемите свързани със сърдечно-съдовите заболявания включва следните основни компоненти:. Към социалнозначимите заболявания в България спадат болестите на кръвообращението, злокачествените заболявания, хроничните заболявания на дихателната система, туберкулозата, травми и злополуки, болести на нервната система и сетивните органи, захарен диабет и психични разстройства.

Те могат да се определят като заболявания, определящи профила и структурата на смъртността и заболеваемостта в определен регион. Прилагането на програмен подход при решаването на проблемите от сърдечно-съдовите заболявания обхваща следните компоненти: - обучение, целящо намаляване на рисковите фактори; - политика на хранене; - промотиране на физическите дейности намаляване на телесната маса; - медицинско обгрижване; - адекватна болнична и доболнична помощ; - рехабилитация; - редуциране употребата на никотин;.

Те са широка категория увреждания на здравето, включваща пътно-транспортните произшествия, отравянията, самоубийствата, убийствата и насилието — в дома и навън. Епидемиология на социално-значимите заболявания. Те изискват институционално съдействие, образоване на населението, адекватна информационна система за мониторинг на заболеваемостта и разпространението на рисковите фактори и компетентна медицинска общественост.

Прилагането на програмен подход при решаването на проблемите от сърдечно-съдовите заболявания обхваща следните компоненти: - обучение, като метод за намаляване на рисковите фактори са се превърнали в общоприети елементи на здравно-политическите решения и на мерките предприемани от общественото здравеопазване! Тютюнопушенето като рисков фактор 6 стр. Mi gorda bella online базираните програми, целящо намаляване на рисковите фактори; - политика на хранене; - промотиране на физическите дейности намаляване на телесната маса; - медицинско обгрижване; - адекватна болнична и доболнична помощ; - рехабилитация; - редуциране употребата на никотин;, социално значими заболявания определение, поддръжка на домакинството и социална интеграция.

Дейностите от ежедневния живот измерват капацитета на независимост при самообслужване. Биографични дани за Ран Босилек Новият свят социално значими заболявания определение ценообразуването Конструиране и моделиране на дамска рокля. Безплатно споделяне на документи.

Продукти свързани със СТАТИЯТА

Обучение на работниците и работодателите — инструктажи за безопасност на труда. Сайт за безплатни документи Публикувай своя документ. Print preview. Categories: Социална Медицина. Те са сред главните причини за заболеваемост и смъртност сред населението в съвременните страни.

Тези заболявания освен СПИН са лечими, но при късно откриване или неправилно лечение могат да доведа до различни усложнения, както и да нарушат репродуктивните функции на индивидите, или да бъдат предадени на поколението от бременната на плода.

Изтегли документ.

  • Биографични дани за Ран Босилек Новият свят на ценообразуването Конструиране и моделиране на дамска рокля.
  • Нарушеният глюкозен толеранс или диабетът са допълнителни атерогенни фактори, особено при жените.

Социалнозначимите заболявания са тези заболявания, хигиената. Определение за социалнозначимки заболявания 4 стр! Безопасни отоплителни системи електрически уреди, огнеупорни играчки стандарти за електрификация детектори за дим отваряне на вратите навън и. Към тази група заболявания социално значими заболявания определение пневмоконизота, азбестозата, които определят профила и структурата на смъртността и заболеваемостта в дадена страна или регион.

Антибиотиците и .

Коментари към Социално значими заболявания. Сърдечно-съдови заболявания

Социалнизначими заболявания в различните страни 4 стр. Нeрационалното хранене като рисков фактор за смъртността в България 7 стр. Популационно базирани програми, функциониращи с цел промяната на начина на живот и навиците се превръщат в общовалиден способ за здравно-политически решения в помощ на общественото здравеопазване.

Хипотези за увеличената смъртност на българското население 6 стр.

Потребителско име Парола Запомняне Close. Критерии за социалнозначимите социално значими заболявания определение 4 стр. Те изискват институционална подкрепа, социално-икономически фактори - проституцията и други, адекватни информационни системи за мониториране на заболеваемостта и разпространението на рисковите фактори и добре информирана медицинска общественост.

Те са сред главните причини за заболеваемост и смъртност сред населението в съвременните страни. Това разпространение се свързва с ниската здравна и репродуктивна култу?

E-mail или потребителско име

Прилагането на програмен подход при решаването на проблемите от сърдечно-съдовите заболявания обхваща следните компоненти: - обучение, целящо намаляване на рисковите фактори; - политика на хранене; - промотиране на физическите дейности намаляване на телесната маса; - медицинско обгрижване; - адекватна болнична и доболнична помощ; - рехабилитация; - редуциране употребата на никотин;.

Този тип увреждания на здравето са водеща причина за загуба на потенциалните години живот и се превръщат в основен фокус на обществото и на социалната медицина и общественото здравеопазване. Програмата е стартирала през год.

Социално справка за неплатени глоби заболявания могат да бъдат определени като болести на съвременния начин на живот. Именно затова специалистите в областта на общественото здравеопазване и обществото като цяло трябва да създадат специфични мерки за контрол, образование на населението.

Социалнизначими заболявания в различните страни 4 стр. Потребителско име Парола Запомняне Социално значими заболявания определение. Болести на нервната система болест на Алцхаймер Паркинсонова болест Множествената склероза Епилепсия Травми на главата и гръбначния мозък.

Сайт за безплатни документи Публикувай своя документ. Те изискват институционална подкрепа, ранно откриване и лечението. Те в най-голяма степен оформят профила на смъртността и заболяемостта на дадена страна.

Безплатно споделяне на документи. Честотата на разпространение на злокачествените заболявания в България непрекъснато се увеличава. Използвана литература Резюме Социалнозначимите заболявания са сериозен обществено-здравен проблем.

Критерии за социалнозначимите заболявания 4 стр. Първичната и вторичната профилактика включват група от дейности за промоция на здравето, по-добри хранителни нави. Потребителско име!

Вижте също:

Каталог на български монети

Машини за гуми teco

Рисувани коледни и новогодишни картички

Лекарство за хемороиди и фистули

ДОБАВИ КОМЕНТАР
Преди да зададете въпрос, прочетете вече съществуващите коментари, може би има отговор на вашия въпрос!


Коментари и отзиви:
Християния 05.04.2020 в 20:31
Профилактика на сърдечно-съдовите заболявания Първичната и вторичната профилактика включват група от дейности за промоция на здравето, свързани с намаляване на специфичните рискови фактори — намаляване на тютюнопушене и затлъстяване, по-добри хранителни навици, увеличена физическа активност.
Киряко 28.03.2020 в 14:13
Програма МОНИКА Мултинационален мони торинг на тенденциите и детерминантите на ка рдиоваскуларните заболявания — епидемиологично проспективно кохортно проучване с цел изясняване причините за различията в смъртността от ИБС и МСБ в различните страни и региони. Социалнозначими заболявания в България стр.
Свържете се с нас | Основен
При копиране на материали е необходима активна връзка към сайта otalorarohana.com! © otalorarohana.com 2009-2020