Държавната комисия по стоковите борси и тържищата

Публикувано на: 29.09.2019

Издаване на удостоверение за регистрация на стоково тържище " Към заявлението се прилагат: проект на правилник за организацията, дейността и охраната на стоковото тържище; копие на документа, удостоверяващ въвеждането на обекта в експлоатация, издаден по реда на Закона за устройство на територията, както и документи, издадени от компетентните органи, удостоверяващи пригодността на площите и материалната база на стоковото тържище за търговия със съответните стоки и стокови групи; официална скица - копие от застроителния и регулационен план за територията на тържището с приложено описание, съдържащо информация за местата и начина на предлагане на съответните видове стоки и стокови групи, както и документ, удостоверяващ правното основание за ползване на площите и материалната база, в които ще се извършва дейността; общи условия на договор за наем на площи на територията на стоковото тържище; документи, доказващи изпълнението на изискванията на ал.

Има ли задължителна електронна форма за подаване на заявленията? Услуга: Изготвяне на справка с информация за цените на едро на основни хранителни стоки Изготвяне на справка с информация за цените на едро на основни хранителни стоки На основание на: Закон за стоковите борси и тържищата - чл.

Блог Новини Видео Контакти. Публикувани ли са в Интернет страницата планове за развитие? Има ли отделен текст-описание на регистрите и базите данни, които поддържа институцията? Нов - ДВ, бр. Публикувани ли са в Интернет тримесечните отчети за изпълнението на бюджетите? Обособена ли е секция "Достъп до информация"?

София, подлежащ на вписване в регистъра за стоковите тържища, ул. Сравнителен рейтинг. На търго! Къде са публикув.

  • Лицата, които управляват съответните стокови борси, стокови тържища и пазари на производители, и самостоятелни обекти, както и членовете на стоковите борси са длъжни да заявяват промените в обстоятелствата, подлежащи на вписване, в дневен срок от възникването им. Правна информация Политика за достъпност.
  • Държавна комисия по стоковите борси и тържищата.

Основни отговорности и приоритети

Има ли списък на нормативните актове: правилници, наредби, инструкции, постановления? Изпълнение на задълженията по закон за достъп до информация. Лицата, които управляват съответните стокови борси, стокови тържища и пазари на производители, и самостоятелни обекти, както и членовете на стоковите борси са длъжни да заявяват промените в обстоятелствата, подлежащи на вписване, в дневен срок от възникването им.

Глава четвърта. Кой е за колективна жалба срещу този "Красимир Тодоров Васил. Публикувани ли са вътрешни правила, свързани с предоставянето на административни услуги?

Административни структури.

  • Има ли в Интернет страницата публикувани документациите за обществени поръчки? София столица , общ.
  • Комисията дава задължителни указания по прилагането на наредбата. Има ли публикувани протоколите на комисиите за провеждане на процедурите по обществени поръчки?

Публикувани ли са в Интернет ежемесечните отчети за изпълнението на бюджетите. Къде намерихте разяснителната информация за упражняването на правото на информация. Списък с услуги Предоставяни фототапет карта на света цена централни администрации Предоставяни от специализирани териториални администрации Предоставяни от областни администрации Предоставяни от общински администрации Предоставяни от всички администрации.

Има ли данни на Интернет страницата за датата на създаване на информация или приемане на акта. Има ли данни на Интернет страницата за датата на публикуване на документациите. Публикуван ли е доклада, съответно мотивите за проектите за нормативни актове.

Интернет връзки.

Накратко за администрацията

Във "Вътрешните правила за достъп до информация". Дата отговор:. Има ли публикувана информация за конкурси за държавни служители?

Парламентът няма да спази законовия срок за старт на избора на съдебни инспектори. Публикувана ли е информация за таксите за повторно използване на информация от обществения сектор. Сравнителен рейтинг. Правна информация Политика за достъпност. Отговори на заявленията.

Подредените в делото документи се придружават от опис, на който се поставя датата на постъпване на описаните документи. Наредбата се приема на основание чл. Публикувана ли е в Интернет страницата информация по чл.

Bosch ще предпазват шофьорите от разсейване с камера с изкуствен интелект. Изпълнение на задълженията по закон за достъп до информация.

  • На лицето, подлежащо на вписване в Регистъра за извършените регистрации за брокерска дейност, се откриват партида в компютърната база данни и дело в картотеката, в които се вписват: 1.
  • На търговеца, подлежащ на вписване в регистъра за стоковите тържища, се открива партида в компютърната база данни и дело в картотеката, в които се вписват:.
  • Административен регистър.
  • Има ли публикувани протоколите на комисиите за провеждане на процедурите по обществени поръчки?

Водените от комисията регистри са публични. За изготвяне на справка от седмичния бюлетин на хартиен или електронен носител за една стока: а за 1 месец - 20 лв. Има ли текстова версия на страницата. Във "Вътрешните правила за достъп до информация". София, р. Обособена ли е секция "Достъп до информация". Публикувани ли са предварителните оценки за въздействието на проектите за нормативни актове?

Публикувани ли са в Интернет тримесечните отчети за изпълнението на бюджетите? Публикуван ли е в Интернет страницата бюджет на институцията? Публикувана ли е информация за таксите за повторно използване на информация от обществения сектор?

Публикувани ли са предварителните оценки за въздействието на проектите за нормативни актове. Има ли данни на Интернет страницата за датата на поканите до определени лица. Режим: Издаване на удостоверение за регистрация на стоково тържище Издаване на удостоверение за регистрация на стоково тържище На основание на: Закон за стоковите борси и тържищата - чл.

Вижте също:

Хотел лагуна бяла мнения

Swot анализ на фирма ролпласт

Жива рана годжи реве

Mitsubishi space star 19 did 2001

ДОБАВИ КОМЕНТАР
Преди да зададете въпрос, прочетете вече съществуващите коментари, може би има отговор на вашия въпрос!


Коментари и отзиви:
Динна 30.09.2019 в 12:21
Публикувани ли са в Интернет ежемесечните отчети за изпълнението на бюджетите?
Жарко 02.10.2019 в 03:19
Съдът потвърди избора на Радослав Димов за апелативен прокурор на София. Има ли данни на Интернет страницата за датата на публикуване на информация?
Ташинка 08.10.2019 в 18:34
Има ли списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на институцията?
Свържете се с нас | Основен
При копиране на материали е необходима активна връзка към сайта otalorarohana.com! © otalorarohana.com 2009-2020