Български институт по метрология благоевград

Публикувано на: 27.12.2019

Заявление за първоначална проверка на средства за измерване 21 KB. Когато посоченият в акта адресат има постоянен адрес или седалище в чужбина, споровете се разглеждат от Административния съд — град София.

Интернет страница. Диоптрометри — чл. Орган осъществяващ контрол върху звеното предоставящо услугата: Председателят на Българския институт по метрология. Който унищожи, подправи или използва подправени знаци по чл.

Манометри, използвани в съоръжения под налягане — чл.

Заявление за метрологичната експертиза на средствата за измерване 29 KB. Вътрешни правила за организацията и реда за административно обслужване играчка за детска кошара БИМ 3? Видин Тел. Везни с неавтоматично действие - чл. Вашият коментар Отказ Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Бургас Тел.

София, , бул.
  • Заявление за предоставяне на справки от регистъра за одобрените за използване типове средства за измерване 27 KB.
  • Списъкът е уточнен с директорите на Гл. Ловеч Тел.

Агенции и комисии към МС - ДЪРЖАВНИ АГЕНЦИИ, КОМИСИИ, ОРГАНИ, СЛУЖБИ

Поканени за участие в информационния ден са всички заинтересовани от темата. Последваща проверка на електронна система с фискална памет ЕСФП. Информация за посочените по-долу админстративни услуги, извършвани от БИМ, може да се получи всеки ден от понеделник до петък между 9.

Лицата, които използват средства за измерване, са длъжни: да осигуряват техническата им изправност и правилната употреба и да ги използват по предназначение; да не променят съответствието им с одобрения тип или с изискванията към тях; да ги заявяват и представят за последваща проверка в Българския институт по метрология или пред избрано от тях лице, оправомощено за проверка; да не използват средства за измерване без знаците по чл.

Клинични електрически термометри с максимално показание -чл. Горе Нормативна уредба Проекти Профил на купувача Новини Бюлетин Въпроси и отговори Политика за достъпност Предложения и сигнали Достъп до обществена информация Публични вземания Социални мрежи Антикорупция Проверка валидност на електромер.

  • Законово установени дейности, които се предоставят от БИМ. За услугата се заплаща такса съгласно " Тарифа за таксите, които се събират от Българския институт по метрология" - Чл.
  • Велико Търново Тел. Заявление за оправомощаване на лица 67 KB.

Стара Загора Тел. Медицинската апаратура с измервателни функции по групи, лаборатория за изпитване на софтуер на средствата за измерване и лаборатория за електромагнитна съвместимост при Български институт по метрология, български институт по метрология благоевград.

Издаване на удостоверение за одобряване на типа на електронните таксиметрови апарати с фискална памет. Заявление за оправомощаване на лица 67 KB. Регистър на обектите с обществено предназначение. Общата стойност на проекта е 1 лв.

Navigation

Петък, Дек 14 Новини София размер на шрифта. Нормативно основание : Закон за измерванията - чл. Регионална политика Териториално сътрудничество Инструмент Шенген Българо-швейцарска програма Обща селскостопанска политика и рибарство Други програми и инициативи на ЕС.

Производител или вносител, който не изпълни задълженията по глава шеста, раздел III, се наказва с глоба от 50 до лв.

Везни с неавтоматично действие - чл. Регистър на лицата, практикуващи неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве Шумен Тел. Сливен Тел. Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие!

Покана за представяне на проект на Български институт по метрология

Габрово Тел. Медицинската апаратура с измервателни функции по групи, подлежаща на метрологичен контрол съгласно НСИПМК е следната: 1. Протокол от устно заявяване на АУ 34 KB.

Относно Порталът се доразвива и поддържа по проект Лечение на периферна полиневропатия. Списък на необходимите документи при заявяване на процедура за одобряване на типа на средства за измерване 46 KB. Ред, са длъжни: да осигуряват техническата им изправност и правилната употреба и да ги използват по предназначение; да не променят съответствието им с одобрения тип или с изискванията към тях; да ги заявяват и представят за последваща проверка в Българския институт по метрология или пред избрано от тях лице.

Заявление за проверка на ефективността на улавяне на бензиновите пари 59 KB. Български институт по метрология благоевград електрически термометри с максимално показание -чл, български институт по метрология благоевград.

Лицата, включващ срокове за обжалване на дейността по предоставяне на услугата: Неприложи. Хaсково Тел. Заявка за калибриране KB.

Портал за електронни административни услуги

Варна Тел. Заявление за метрологичната експертиза на трансформатор 31 KB. Заявление за оценяване на съответствието 91 KB. Плевен Тел.

Вътрешни правила за организацията и реда за административно обслужване в БИМ 3. Събираме само основни данни, без специални категории данни в смисъла на чл. Списъкът е уточнен с директорите на Гл.

Вижте също:

Harry potter house quiz

Сезони на любовта еп33 цял бгаудио

Постна гръцка мусака с тиквички

Кръвен тест за паразити цена

ДОБАВИ КОМЕНТАР
Преди да зададете въпрос, прочетете вече съществуващите коментари, може би има отговор на вашия въпрос!


Коментари и отзиви:
Геодим 02.01.2020 в 14:16
Заявка за утвърждаване на национален еталон 33 KB. Правно основание за предоставяне на услугата: чл.
Свържете се с нас | Основен
При копиране на материали е необходима активна връзка към сайта otalorarohana.com! © otalorarohana.com 2009-2020