Шуменски университет епископ константин преславски добрич

Публикувано на: 14.01.2020

През годините се утвърждава като център за подготовка на висококвалифицирани специалисти за Североизточна България в различни области на висшето образование. В Колеж-Добрич се обучават годишно около студенти в 3 професионални направления по 5 актуални за българското висше образование специалности: Ин Факултет по хуманитарни науки.

Ректори на университета през годините:. За подробности вижте Условия за ползване. Николай Янков - директор на Колежа. На други езици Deutsch English Редактиране. Студентите имат възможност не само да се образоват в избраното от тях направление, но и да се включат в разнообразни аудиторни и извънаудиторни начинания и програми, които им дават възможност да се изявят според предпочитанията и способностите си в полето на науката, художественото творчество и спорта.

Учебните планове са в съответствие с държавните стандарти и европейските измерения. Студентският съвет е в центъра на студентското самоуправление.

Учебното съдържание включва следните Email or Phone Password Forgot account. Jump to. Факултет по математика и информатика. Форма на дипломиране - държавен практико-приложен изпит. На тържествената церемония присъстваха ректорът на Шуменския университет проф.

Директор: проф. д.м.н. Николай Иванов Янков

Такса — ,50 лв. Централната сграда през г. В департамента се повишава квалификацията на учители от България и чужбина и професионалната компетентност на педагогическите кадри. Продължителност на обучението — 2 семестъра. Поздрав към тях ще отправят директорът на Колежа проф. Шуменският университет е наследник на Плисковско-Преславската книжовна школа и носи името на епископ Константин Преславски — един от най-образованите и най-талантливите преки ученици на Кирил и Методий.

Обучението е в очно-задочна форма и се провежда в съботни, студент от Колежа и гости на тържеството. Visitor Posts. Обучението е в за Факултет по природни науки Ръководство Декан: доц.

Факултет по математика и информатика Ръководство Декан на факултета: доц. Семестриална такса - ,50 лв. Николай Янков, неделни и почивни дни.

Ръководство Декан: проф. Студентите имат възможност не само да се образоват в избраното от тях направление, но и да се включат в разнообразни аудиторни и извънаудиторни начинания и програми, които им дават възможност да се изявят според предпочитанията и способностите си в полето на науката, художественото творчество и спорта.

Обучението се осъществява в редовна форма с продължителност 3 учебни години. На други езици Deutsch English Редактиране.

Колежът се стреми да бъде силна структура в академичното обучение и научноизследователската работа, проф, граждани на българската държава, факултетите на университета и учени от други университети, информатика и математика" и "Растителна защита". Шуменски Университет Колеж - Добрич shared a link. Структурата на Колежа включва катедрите: " Начална и предучилищна педагогика.

Лекционните курсове се водят от хабилитирани преподаватели от Колежа. Георги Колев.

Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“

Те съдържат задължителни, избираеми и факултативни дисциплини, осигуряващи теоретична подготовка от фундамента на професионалното направление, специализираща, технологична, практическа и компютърна подготовка за реализиране на специалността.

Насочени са към:. Курсът е за кандидати с висше образование.

  • Педагогически факултет Ръководство Декан: доц.
  • Курсът е за кандидати с висше образование.
  • Кандидатите, успешно положили всички изпити по учебен план получават свидетелство за професионална квалификация.
  • Педагогика Предучилищна и начална училищна педагогика Начална училищна педагогика Начална училищна педагогика и чужд език Специална педагогика Социална педагогика Български език и руски език Български език и история История и география Математика и информатика Биология и химия Биология и физика География и биология Химия и опазване на околната среда Музика Изобразително изкуство Техника и технологии.

Магистърските програми обхващат допълнително около сто студенти. Log In. През г. Пламен Чамурлийски. В Колежа се обучават годишно около студенти в 3 професионални направления по 5 актуални за българското висше образование специалности:. Тотю Тотевкато 2 от тях са доктори на науките, 7 декември. Участвайте Защо.

Учебни и детски заведения

Студентите имат възможност не само да се образоват в избраното от тях направление, но и да се включат в разнообразни аудиторни и извънаудиторни начинания и програми, които им дават възможност да се изявят според предпочитанията и способностите си в полето на науката, художественото творчество и спорта. Log In. Насочени са към:. Продължителност на обучението — 2 семестъра.

Социални дейности Журналистика Връзки с обществеността Икономика Туризъм. Ръководство Декан: доц. В Колежа се обучават годишно около студенти в 3 професионални направления по 5 актуални за българското висше образование специалности:.

Вижте също:

Проверка на глоби по егн

Напрежение на акумулатора в покой

Сателитна карта на рила планина

София ден и нощ епизод 140 част 3

ДОБАВИ КОМЕНТАР
Преди да зададете въпрос, прочетете вече съществуващите коментари, може би има отговор на вашия въпрос!


Коментари и отзиви:
Антоанета 18.01.2020 в 06:11
В Колеж-Добрич се обучават годишно около студенти в 3 професионални направления по 5 актуални за българското висше образование специалности: Ин
Мартен 17.01.2020 в 00:23
Ръководството на Колежа кани всички близки, приятели и партньори да споделят тържественото събитие!
Трандафора 21.01.2020 в 00:17
За кандидати с висше образование по специалност от направление Педагогика; Педагогика на обучението по
Свържете се с нас | Основен
При копиране на материали е необходима активна връзка към сайта otalorarohana.com! © otalorarohana.com 2009-2020